Skip to main content
Доклад

Мониторингова методология за оценка на политики и институционални практики

Настоящата публикация представя резюме на мониторингова методология в сферата на домашното насилие и насилието, основано на пола в България, разработена от Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с практически организации от България и Норвегия. Целта на инструмента е провеждането на национален мониторинг и оценка на ефективността, приложимостта, обхвата и обсега на законодателството, политиките и институционалните практики за противодействие на тези типове насилие. Пилотното му прилагане е планирано за 2021 г., а изводите от пилотната фаза и обратната връзка от ключови заинтересовани страни ще бъдат включени във финалната версия на методологията.


 

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 100,000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се направи оценка на съществуващи политики и институционални практики в сферата на домашното насилие и насилието основано на пола, с крайна цел тяхното по-ефективно доразвиване, оптимизиране, както и да се създадат инструменти за регулярно бъдещо използване от съответните заинтересовани страни, в насока политическо и социално развитие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.