Skip to main content
Книга

Методология за събиране и анализ на информация за пенитенциарната системаУспешното изпълнение на дейностите по неотдавна започналата инициатива „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC) зависи от задълбоченото познаване на системата на затворите в държавите, участващи в изследването. Затова отделен набор от дейности е посветен на събирането, анализа и систематизацията на наличната информация и приспособяването й към другите дейности по инициативата.

За улеснение на процеса бе разработена методология за събиране и анализ на информация, която включва следните компоненти: (1) списък с въпроси, които да бъдат обхванати; (2) препоръчителни източници и приложими международни стандарти; (3) методологически насоки как да се събира, анализира и представя информацията; (4) терминологичен речник; и (5) езикови и стилови изисквания.

Разработената методология ще се използва за анализ на информацията, събрана за различните държави членки. Целта на анализа е да отговори на специфични въпроси, свързани със системата на затворите: структура и правна рамка на пенитенциарната система; капацитет на затворите; брой и структура на затворната популация и т.н. Резултатите от анализа ще бъдат обобщени в национални доклади.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.