Skip to main content
Доклад

Масовата приватизация в България, декември 1997 г.

В продължение на три години се обсъждаше как да бъде организиран процесът на масова приватизация в България и какъв модел да се възприеме. Избра се административен вариант, по примера на Чехия, и с приемането на програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове на 19 декември 1995 год. се постави началото на масовата приватизация в страната. До последния момент на нейното начало колебанията дали изобщо е трябвало да се осъществява в този вариант не стихнаха. Масовата приватизация се превърна и в поле за политическо противопоставяне. Но когато процесът започна, и песимистите и оптимистите взеха участие.

За участниците в масовата приватизация оценката дали са направили грешка зависи от конкретните финансови резултати. За икономиката като цяло, оценката на ефекта от масовата приватизация не може да се извади извън контекста на неговото влияние върху основните пазари: стоков, трудов и фондов.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.