Skip to main content
Доклад

Масовата приватизация в реформиращите се страни

Автори

Едва ли има друг елемент от икономическите реформи на страните в преход, получил такава всеобща подкрепа, както приватизацията. Независимо от хода и напредъка на промените, от политическата и социална ситуация, няма бивша социалистическа държава, която да не е направила поне първоначални стъпки в областта на раздържавяването. Това се дължи, може би, на факта, че всички политически сили - както нововъзникналите партии и коалиции, така и наследниците на бившите компартии, достигнаха до извода, че именно приватизацията е решаващия фактор и двигател на прехода от планово към пазарно стопанство. Всяка от изследваните страни избра собствен път на приватизация, който впоследствие по един или друг начин беше допълван, актуализиран и усъвършенстван. Най-общо използваните подходи за раздържавяване могат да се обобщят в два - безплатна (купонна, ваучърна) приватизация"* и капиталова приватизация (приватизация срещу заплащане).

Двата метода само условно могат да се разграничат, доколкото в чист вид те не се прилагат никъде. Безплатната приватизация в реформиращите се страни е сложно и многообразно явление, което трудно може да бъде сведено до няколко основни приватизационни техники или схеми. Неговата същност, конкретни форми и механизми в отделните държави се определят от различните икономически условия, политическите реалности и социалната структура на обществото. Безплатната приватизация у нас погрешно се опростява, като се свежда до „полски" или „чешки" модел. За неин синоним почти винаги се посочва „ваучърната" приватизация. В различните страни, обаче, тя бива назовавана още „бонова" или „купонна".

Приложението и на капиталовите методи на приватизация, и на безплатните навсякъде са съпроводени с трудности. Те съпътстваха особено много страните, пожелали да приложат чисто пазарния подход. Критиката, обаче, не бе спестена и за останалите приватизационни техники, редица от които бяха изобретение на самите източно-европейци. Раздържавяването в полза на мениджърите често се характеризираше като облагодетелстване на бившата стопанска номен-клатура, конкурсната и открита продажба - като разпродаване на икономиката на чужденци, а раздържавяването в полза на персонала - като нова форма на социализъм.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.