Skip to main content
Доклад

Картографиране на системите за закрила на детето в ЕС

Актуализация 2023г.

Правата на детето съществуват, за да гарантират безопасността и благосъстоянието на всяко дете. Подобрените системи за закрила на детето гарантират спазването на тези права. През последните години ЕС предприе значителни стъпки за подобряване на системите за закрила на детето. Настоящото картографиране на системите за закрила на детето дава обща представа за състоянието на тези системи на национално равнище и за развитието им от 2015 г. насам. Тя насърчава подобряването на интегрираните системи за закрила на детето. Тя представлява актуализация на картографирането на системите за закрила на детето, извършено от FRA през 2015 г., въз основа на данни, събрани през 2023 г. в 27-те държави - членки на ЕС. Изследването за отделните държави е изготвено от изследователската мрежа на FRA, FRANET.

Центърът за изследване на демокрацията допринесе за изготвянето на доклада, като проведе изследването в България и изготви доклад за страната като информационен материал за сравнителния анализ.

Пълният текст на доклада и всички национални фонови проучвания са достъпни на уебсайта на FRA тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.