Skip to main content
Доклад

Локални инициативи в периода 1999 - 2000

Доклад, представен на Обществено - политическия форум, проведен на 13 декември 1999 г., и посветен на публично-частното партньорство на местно ниво. Общите интереси на гражданското общество и местната власт позволиха да се разшири обхватът на сътрудничеството, което бе започнато през пилотната фаза на локалните проекти. Основната идея на доклада е, че предпоставка за успешен напредък в тази насока е създаването на климат на диалог и доверие между двата сектора.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.