Skip to main content
Доклад

Анализ на законодателството и въздействието на задържането под стража: преглед на литературата

Автори

Задържането под стража е особено чувствителна тема. От една страна, то е свързано с ефикасността на наказателното преследване и по този начин с постигането на справедливост и сигурност за хората. От друга страна, то има отношение към едни най-важните гаранции за правата на хората, предназначени преди всичко да защитят тяхната свобода, както и физическата и психологическата им неприкосновеност. Докладът предоставя общ преглед на задържането под стража в Европейския съюз със специален акцент върху ситуацията в Австрия, България, Германия, Италия, Португалия и Румъния, като предлага и някои насоки за това как нещата да се подобрят. Приносът на Центъра за изследване на демокрацията към доклада включва анализ на задържането под стража в България, състоящ се от изследване на правната рамка на задържането и неговите алтернативи, статистически данни и преглед на публикуваната литература по темата.


 

Този доклад е съфинансиран от ГД „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.