Skip to main content
Книга

Правна рамка на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел: оценка и предложения за промениУсъвършенстването на регистрацията на неправителствените организации е основна гаранция за укрепване на развитието на гражданското общество и засилване на неговата прозрачност. Улеснената и рационализирана регистрация без дублиране на информацията между регистрите и с автоматизиран обмен на данни между тях ще позволи на гражданския сектор да се съсредоточи върху основните си съдържателни приоритети.

Регистрацията на гражданските организации и последващото й поддържане определя в голяма степен отношенията на тези организации с държавните институции и е белег за волята на вземащите решения да облекчат гражданския сектор от прекомерна административна тежест и така да улеснят развитието му. Концепцията и предложенията за законодателни промени предлагат подкрепа на институциите в постигането на тази цел.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.