Skip to main content
Доклад

Китайското икономическо влияние в Европа

Рискове пред доброто управление и климата

Нарастването на китайското икономическо и политическо влияние обвързва редица страни от Централна и Източна Европа в дългосрочни, мащабни и скъпоструващи инфраструктурни проекти, които допринасят за прекомерната им икономическа зависимост от Китай. За да се изчисли действителното равнище на китайското икономическо влияние, Центърът за изследване на демокрацията създаде комплексен индекс на китайската икономическа мощ. Индексът е разработен въз основа на сравнителни макроикономически, финансови, корпоративни, енергийни и екологични данни, като е включена и експертната оценка на ключовите дефицити в управлението и въздействието на китайското икономическо присъствие върху околната среда.

Настоящият доклад прави обстоен сравнителен преглед на основните механизми на китайското икономическо влияние в 12 държави от Централна и Източна Европа. Той очертава и важни препоръки за справяне с политическите и екологичните последици от прекомерната зависимост от китайски капитали, като предлага политики, които да направят тези инвестиции по-прозрачни и в съответствие с правилата на ЕС.

Основните заключения от Индекса и сравнителното изследване могат да бъдат намерени в интерактивната ни статия тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.