Skip to main content
Медийна записка

JUSTICE FOR WOMEN - Към по-ефективна защита на правата и достъп до правосъдие за жертви на престъпления

Инициативата „JUSTICE FOR WOMEN - Към по-ефективна защита на правата и достъп до правосъдие за жертви на престъпления“ стартира през септември 2018 г. и ще продължи 20 месеца. Координатор е румънската асоциация „Pro Refugiu“ в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и Асоциация „Деметра“, България, Център за европейско конституционно право, Гърция, Италианска коалиция за граждански свободи и права, Асоциация „Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidariа“, Испания.

Инициативата цели да подобри достъпа до правосъдие за жени жертви на насилие, да увеличи докладването на случаите към компетентните институции, да подобри процеса на оценяване на щетите на пострадалите, за да се получи подходяща финансова компенсация.

В рамките на инициативата ще бъдат публикувани 4 бюлетина, които ще представят развитието на дейностите и постигнатите резултати във всяка от петте държави членки.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.