Skip to main content
Доклад

Съдебна власт и корупция

Автори

"Съдебна власт и корупция" е новото заглавие от поредицата "Антикорупционни христоматии". То е издадено от Коалиция 2000 и Съюза на съдиите в България и е изготвено под съставителството и редакцията на Капка Костова, председател на Съюза на съдиите в България и доц. Лазар Груев, доктор по право, СУ "Св. Кл. Охридски".

 

Сборникът съдържа аналитични сравнителноправни изследвания, посветени на противодействието на корупцията в съдебната система и нормите на съдебната етика, предназначени за юридическата общност в страната, студентите по право и всички, които се интересуват от проблемите на държавната администрация, правоприлагането и борбата срещу корупцията. В него задълбочено се анализират съществуващите механизми за достъп до съдийската професия, особеностите на статуса на съдиите, гаранциите за тяхната независимост и механизмите за реализиране на тяхната отговорност. Предговорът е от Владислав Славов - председател на Върховния административен съд и председател на Съюза на юристите в България. Съставителите са подбрали три основни групи материали с фундаментално-теоретичен, теоретико-приложен и приложен характер, обособени в три основни раздела:

- Съдии - власт и отговорност;
- Проблеми на корупцията: предотвратяване и съдебен контрол;
- Етичен кодекс на съдиите в България.

Първият раздел включва съкратен превод на книгата на Мери Л. Волкансек, Мария Елизабета де Франциши и Жаклин Люсиен Лафон, "Нарушения в дейността на съдебната власт. Сравнително правен анализ". Обект на анализа е структурата на съдебната власт и нейното място в системата на разделението на властите в различни държави от Европа и Америка в контекста на борбата срещу корупцията.

В раздел втори са включени следните доклади, изнесени на Международния семинар "Проблемът корупция: предотвратяване и съдебен контрол":

- "Ролята на съдебната власт за преодоляване и контрол на корупцията" от Ибрахим Ф.И. Шихата, вицепрезидент и генерален съветник на Световната банка и генерален секретар на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове;
- "Ролята на съдебната власт в някои развиващи се страни за предотвратяване и контрол на корупцията" от Бола Аджибола, конституционен съдия на Босна и Херцеговина;
- "Опитът на Италия в предотвратяването на корупцията" от Иняцио Франческо Камараца, Главна прокуратура Рим, и
- "Проблемът за корупция в съдебната власт: контекст и методи за контрол" от Флорентино П. Фелисиано, член на апелативния орган на Световната търговска организация (Женева) и бивш член на Върховния съд на Филипините.

Третият раздел съдържа Етичния кодекс на съдиите в България, приет на общото събрание на Съюза на съдите в България на 4 юли 1998 г. в Благоевград.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.