Skip to main content
Доклад

Наръчник за обучение на адвокати, прокурори и съдии

Европейското съдебно обучение представлява важен инструмент в процеса на изграждане на пространство на правосъдието в Европейския съюз. законодателството на Съюза и неговите инструменти за сътрудничество, както и да имат разбиране и взаимно доверие в различните национални системи. Съдебното обучение представлява ключов инструмент за изграждане на това взаимно доверие и сътрудничество и е необходимо както за защитата на жертвите на трафика на хора ( европейски граждани и граждани на трети страни), така и за активното противодействие на този престъпен феномен. Целта на настоящата публикация е да очертае в подробности начина, по който може да се подготви обучение на тази тематика – от дейностите, предшестващи началото на обучението, до окончателната оценка за въздействието на курса върху целевите групи. Публикацията е разработена в рамките на инициативата „Обучение на адвокати, прокурори и съдии за гарантиране на по-добра защита на правата на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN-PRO-RIGHTS)“, която се реализира от консорциум от правозащитни и изследователски организации от пет европейски страни с участието на Центъра за изследване на демокрацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.