Skip to main content
Доклад

Правна рамка за противодействие на преднамерената злоупотреба с ХБРЯ материали

Настоящият доклад разглежда съществуващата международна и общоевропейска регулаторна рамка за противодействие на преднамерената злоупотреба с химически, биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали и свързаната с тях информация. Подчертава се, че утвърждаването на установените международни норми срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ), съдържащи се в международните споразумения и договорености, както и регламентите на ниво ЕС в сферата на разоръжаването и контрола на ОМУ, прилежащия експортен и импортен контрол и противодействието на тероризма, представлява ключова предпоставка за предотвратяване на злоупотребата с ХБРЯ материали и информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.