Skip to main content
Доклад

Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България

В основата на настоящия кратък доклад стоят задълбоченото проучване на българската мрежа и дълбочинните интервюта с ключови информирани лица – със специален фокус върху използването на Интернет за набирането, транспортирането и рекламирането на услуги в процеса на трафика на хора (ТХ) и каналджийството. Анализирани са житейският и професионалният опит на интервюираните лица, както и онлайн съдържанието основно на обяви за секс работнички и евтина работна ръка в чужбина. След като очертава общ профил на българския опит в борбата с трафика на хора и приложимото законодателство, докладът идентифицира общите тенденции в тактическия подход за онлайн набиране и потенциалните рискове от трафик, свързани с него.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.