Skip to main content
Доклад

Трафикът на хора и икономическите сектори, засегнати от веригата на търсене и предлагане на продукти и услуги, получени чрез експлоатация

Докладът "Трафикът на хора и икономическите сектори, засегнати от веригата на търсене и предлагане на продукти и услуги, получени чрез експлоатация на жертвите" е изготвен в рамките на инициативата „Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите за трафик“ (NET-COMBAT-THB CHAIN). Той се основава актуалния европейски и международен контекст: засиленото търсене на сексуални услуги, на евтин труд, както и желанието да се повишат печалбите при минимални инвестиции, са фактори, които поощряват дейността на мрежите за трафик на хора. Страните – членки на ЕС следва да предприемат нужните усилия за идентифициране опасността и прекратяване участието на публичния и частния сектор в трафика на хора или косвеното му съучастие. Държавите трябва да насърчават диалога и партньорството със заинтересованите структури, за да могат да обединят икономическите сектори, неправителствените организации и експертите в общи действия срещу трафика.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.