Skip to main content
Книга

Ръководство за наблюдение на принудително връщане


Управлението на миграционните потоци зависи до голяма степен от развитието на ефективна система за връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Принудителното връщане се възприема като „крайно средство“ в противодействието на незаконната миграция и следва да се подчинява на принципите на пропорционалност и непревишаване на разумната употреба на сила. Съществува съгласие, че мониторингът не само внася публичност и яснота относно условията и третирането, но представлява и допълнителна гаранция за извежданите от страната лица, включително тези с особена нужда от закрила. В този контекст, въвеждането на независим и ефективен механизъм за наблюдение е ключов аспект от развитието на цялостната рамка за принудително връщане в страната, в съответствие с Директивата на ЕС 2008/115/EO.

Целта на разработеното Ръководство за наблюдение на принудително връщане е да се предоставят практически насоки и препоръки за независими наблюдатели както и стандартизиран доклад за наблюдение на принудителното връщане.

Настоящето ръководство е разработено в рамкитe на Годишна програма 2013 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG/RF(3) – 2013 “Наблюдение на принудителното връщане“ от Центъра изследване на демокрацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.