Skip to main content
Policy brief

GREY Policy Brief No. 4, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Югоизточна Европа - отговори на политиките, основани на знания

Автори

Анализът дава общ поглед върху изводите и препоръките за противодействие на недекларираната заетост, като се основава на четиригодишни проучвания и събиране на данни от три страни в Югоизточна Европа (България, Хърватия и Македония). Подчертава се, че участието в нерегламентирана заетост е широко разпространена и масово приета практика за икономическия и социалния живот в Югоизточна Европа, макар че този феномен значително се различава за всяка отделна държава. Тъй като някои от страните в Югоизточна Европа са вече част от Европейския съюз, докато други все още са в процес на подготовка за присъединяване, формирането на политики за справяне с проблемите на недекларираната заетост, се явява приоритет за повечето правителства в региона. Предвид този факт, правителствата на България, Хърватия и Македония би следвало да започнат разработването на цялостен план за изясняване механизмите на функциониране и борба с неформалната икономика.
Настоящият анализ допринася за по-доброто разбиране на комплекса от проблеми, срещу които са изправени правителствата в региона и дава препоръки, които са фокусирани върху превантивни и социално-ангажирани политики, в допълнение към традиционните и широко застъпени наказателни мерки.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.