Skip to main content
Policy brief

GREY Policy Brief No. 3, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Хърватска - отговори на политиките, основани на знания

Автори

Настоящият анализ подчертава, че някои неформални трудови практики имат дълбоки корени в хърватското общество. Например 1 от всеки 11 възрастни признава, че е бил ангажиран в изцяло недекларирана заетост, а 6 от всеки 10 хърватски граждани вярват, че поне 20 % от сънародниците им нарушават данъчните и трудови закони на страната. Нагласите на населението за широкото разпространение на недекларирания труд и липсата на доверие в официалните институции се явяват основен фактор за включването в недекларирана тудова заетост. Ситуацията се усложнява допълнително от високия дял на безработицата и ниските доходи при пенсиониране. В резултат, традиционният подход за противодействие на недекларираната заетост, основан на глоби, санкции и завишен контрол, се оказва недостатъчно ефективен в Хърватия. Разработва се алтернативен подход, който е насочен към промяна на нагласите посредством информационни кампании, разяснителни инициативи и отпускане на повече средства за социални дейности.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.