Skip to main content
Policy brief

GREY Policy Brief No. 2, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Република Македония - отговори на политиките, основани на знания

Автори

Недекларираната заетост има дълбоки корени в македонското общество. Данните показват, че 1 на всеки 16 възрастни и 1 на всеки 8 от работещото население полагат недеклариран труд. В същото време, безработицата в Македония остава необичайно висока в сравнение със средните стойности за Европейския съюз. Продължаващата от 2015 г. институционална и политическа криза в страната създава допълнителни предпоставки за нерегламентирани практики, включително недекларирана заетост.
Настоящият анализ препоръчва разработването на ефективна дългосрочна политика срещу недекларираната заетост и възнаграждението на ръка, която да доведе както до промяна в институционалната рамка, така и до обрат в толерантността към тези нерегламентирани дейности. Стъпка напред би било освен традиционните възпиращи мерки, като глоби и санкции, да бъде приложен и иновативният подход за социалния икономически субект. Също така, следва да бъде оказвана по-голяма подкрепа на тези, които желаят да напуснат неформалната икономика и да започнат/подновят открита трудова дейност. Към гражданите, за които съществува по-голям риск от включване в недекларирана заетост следва да се насочат информационни кампании и разяснителни инициативи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.