Skip to main content
Policy brief Външна публикация

GREY Policy Brief No. 1, 2017: Справяне с недекларираната заетост в България - отговори на политиките, основани на знания

Автори

Настоящият анализ сочи, че недекларираната заетост има широко разпространение в България. Делът на скритата икономика се оценява на приблизително една трета от брутния вътрешен продукт, което се явява сериозно предизвикателство пред фискалната стабилност на страната. Почти един на всеки десет души полага недеклариран труд, като болшинството от българите считат недекларираната заетост за дълбоко вкоренена в обществения модел. Основният мотив зад полагането на недеклариран труд е липсата на доверие към официалните институции, като този феномен засяга както работници, избрали да напуснат регламентирания трудов пазар доброволно, така и такива, които са отпаднали от него. На всеки трудещ се, принуден от обстоятелствата да напусне легалния пазар на труда, се падат петима, които сами са направили този избор. В заключение, анализът обобщава, че понастоящем действащите в България политики са преобладаващо насочени към налагане на репресивни мерки по отношение на недекларирирания труд, като се препоръчва те да бъдат доразвити с превантивни и социално ангажирани мерки.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.