Skip to main content
Доклад

От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място

Сравнителен анализ между България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния 2023

Приобщаващата комуникация е ефективна комуникация - уважителна и достъпна за всички. Все повече се признава, че приобщаващият и неутрален език е от съществено значение за намаляване на дискриминацията на работното място, насърчаване на толерантността и стимулиране на приобщаваща работна среда.

Докладът "От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място" (“From Words to Actions: Enhancing Inclusive Communication in the Workplace”) изследва критичната взаимовръзка между управлението на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (DE&I) с професионалната комуникация на работните места в Европейския съюз. В него се изследва как публичните органи и частните предприятия в пет европейски държави - България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния - подхождат към приобщаващата комуникация и как интегрират такива практики в различни организационни процеси.

Докладът очертава националните условия, включително съответното законодателство, политики, дейности и инициативи на публичните органи, компаниите, академичните институции и неправителствените организации, насочени към насърчаване използването на приобщаваща комуникация в изследваните държави. В него се разглежда актуалното състояние на използването и възприемането на приобщаващата комуникация чрез анализ на резултати от международно проучване, проведено в периода април-юни 2023 г., заедно с анализ на интервюта с национални експерти по управление на DE&I от бизнес сектора. Посочвайки обещаващи практики, прилагани в Европейския съюз, настоящата публикация предлага препоръки за преодоляване на установените дефицити и предизвикателства пред по-широкото прилагане на подходи за приобщаваща и неутрална комуникация. Проучването подчертава ключовата роля на комуникацията за постигане на многообразие и устойчивост на работното място при спазване на принципите на недискриминация и приобщаване.

Докладът е разработен в рамките на инициативата NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments) , която се изпълнява от организациите управляващи Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.