Skip to main content
Доклад

От престъпници към терористи и обратно. Доклад за България

Радикализацията и тероризмът, и пресечните им точки им с други престъпления, са сред основните предизвикателства за сигурността в съвременна Европа. Настоящият доклад представя нови данни за връзката между екстремизма и престъпността в България. Изясняването на свързаността между тероризма и престъпността в страната е обусловена от редица проблеми, най-често в случаите на арести, при които не могат да бъдат събрани достатъчно данни за анализ. Макар и ограничени обаче, тези данни сочат, че не съществува връзка между радикалния ислямизъм и престъпността у нас. За разлика от редица европейски страни, заплахите от радикализация и тероризъм в България са резултат от външно участие. Тезата се потвърждава дори в случаите на радикализация на местна почва, при които се наблюдава внос на радикални ислямистки идеологии сред уязвими групи от населението, които поначало не са характерни за изповядвания у нас ислям.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.