Skip to main content
Доклад

Финансиране на организираната престъпност

Автори

Финансирането на организираната престъпност е характерно за всички криминални пазари, въпреки че рядко попада в полезрението на правоохранителните институции. Достъпът до финансиране е важна бариера за криминалните актьори, които се стремят да навлязат или разширят дейностите си на даден престъпен пазар. По-доброто познаване на източниците и механизмите на финансиране на криминалните пазари дава възможност за намиране на по-интелигентни и ефективни подходи за разследване и превенция на организираната престъпност.

Традиционно, усилията на правоохранителните институции са насочени към класическото разследване на предикатните престъпления, с цел разкриване на извършителите и незаконните стоки и услуги. През последните 20-30 години, допълнителен приоритет стават разследванията за пране на пари с цел да се конфискуват облагите, придобити чрез престъпна дейност. Същевременно, редица ключови аспекти на престъпната дейност каквито са източниците и механизмите на финансиране, уреждането на плащанията, достъпа до ликвидни активи в кризисни ситуации и управлението на разходите и печалбите - остават извън полезрението на правоохранителните органи.

Анализът на финансирането при престъпните организации разкрива няколко общи тенденции, характерни за всички криминални пазари:

- Криминалните групи, независимо дали работят в рамките на изцяло нелегален пазар (наркотици) или се конкурират на пазара с легалните играчи (пазара на цигари), към определен момент от тяхното съществуване се сблъскват със същите дилеми и финансови ограничения, типични за легалния бизнес във връзка с достъпа до финансиране.

- Социалният капитал на криминалните предприемачи (т.е. техните доверени контакти и репутация) е по-важен, отколкото финансовия капитал за стартирането, дейността и успеха на даден криминален пазар.

- Наред с криминалните приходи, легалните финансови източници играят важна роля за финансирането на организираната престъпност.

- Криминалната икономика се приема за движена от разплащания в брой, но анализът показва, че немалка част от разплащанията на организираната престъпност се извършват чрез използване на легалната финансова система.

Изводите от направения анализ показват, че правоохранителните институции на държавите-членки биха подобрили ефективността си в борбата с организираната престъпност, само при условие, че финансовите разследвания на престъпните групи започнат да се прилагат в много по-голям мащаб и станат рутинна практика наред с класическото разследване на предикатните престъпления.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.