Skip to main content
Доклад

Ръководство относно финансовата компенсация по дела, засягащи жени, пострадали от престъпление

Значителен процент от всички пострадали от престъпления са жени. Насилието срещу жените е широкоразпространен проблем в Европейския съюз и е необходимо да се направи повече, за да се защитят те, включително да им се предостави по-добър достъп до системата за наказателно правосъдие. На практика все още са налице редица предизвикателства пред пострадалите от престъпления жени, когато подават молби за финансова компенсация, като например: липса на изчерпателна информация относно финансовата компенсация, затруднения при получаване на компенсация от извършителя, скъпи процесуални действия, ограничителни срокове, недостатъчен достъп до правна помощ.

Настоящата публикация е предназначена за съдии и прокурори, занимаващи се с наказателни дела, по които се предоставя финансова компенсация на жени, жертви на насилие, както и адвокати, които предоставят правна помощ на такива лица. Публикацията засяга теми като европейската и национална правна рамка относно финансовата компенсация, индикатори и доказателства за оценка на вредите от материално и нематериално естество, които са претърпели жените, жертви на престъпление. Публикацията е разработена в рамките на инициативата „JUSTICE FOR WOMEN – към по–ефективна защита на правата и достъп до правосъдие за жертви на престъпления“.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.