Skip to main content
Доклад

Рекетът в ЕС: фактори за уязвимост

Изнудването и рекета са емблематични дейности за организираната престъпност. Въпреки факта, че през последните години тези престъпления не намират място сред основните заплахи от организирана престъпност разглеждани в стратегическите документи на ЕС, те все още остават важен проблем за редица европейски страни. Сериозността на явлението е нееднозначно припозната на европейско ниво и този вид престъпление е вписано в редица правни актове на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Докладът Изнудването и рекета в ЕС: фактори за уязвимост анализира формите и практиките на изнудване в шест страни членки на ЕС. Анализът се фокусира върху риска и факторите на уязвимост за икономическите субекти в два отрасъла - селско стопанство и хотелиерството, както и върху риска и факторите на уязвимост сред китайските общности. Въз основа на резултатите от анализа, докладът предлага мерки за справяне с изнудването и рекета в ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.