Skip to main content

Проучване на нови технологии за по-добра интеграция

Инициативата MIICT, част от която е Центърът за изследване на демокрацията, изследва нови подходи за информационни и комуникационни услуги, които улесняват интеграцията на мигранти и бежанци. За тази цел се проведе първи кръг от фокус групи и работни срещи за съвместно създаване на такива технологии с местни заинтересовани страни в Испания, Италия и Кипър.

През април 2019 г. партньорите по инициативата MIICT („Услуги за миграция, подпомогнати от ИКТ“) проведе 3 пилотни проучвания в 3 държави (Испания, Италия и Кипър) с повече от 100 участници, включително мигранти, бежанци, търсещи убежище, местни власти, правоохранителни органи, социални служби и национални и международни неправителствени организации и експерти по темата. Участниците бяха разделени на групи: 1) Мигранти / бежанци / търсещи убежище; 2) Доставчици на услуги и експерти; 3) НПО.

В предварително избраните пилотни локации екипът по инициативата, воден от координатора Университетът „Шефилд Халъм“ проведе серия от съвместни сесии със заинтересовани страни с цел запознаване с предизвикателствата и трудностите, свързани с достъпа до услуги.

По време на тридневните сесии участниците бяха информирани за обхвата и концепцията на инициативата, след което споделиха опит, мнения и дискутираха предизвикателствата, пред които са изправени в ежедневната си работа. Резултатите бяха събрани и подредени по приоритет чрез различни методи, включително мисловни карти, разказване на истории, въпросници и наблюдение. На всяко място се използваха едни и същи методи, за да се осигури съгласуваност и сравнимост на резултатите. Те определят основните предизвикателства, които ще бъдат отразени във втория кръг от работни срещи за съвместно създаване през октомври 2019 г., където ще се създадат полезни и подходящи решения в областта на ИКТ.

За контакти:
Миряна Илчева
Старши анализатор
Правна програма
E-Mail: miriana.ilcheva(at)online(dot)bg  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.