Skip to main content

През март 2014 г. Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия публикува доклад за Създаването на работни места като индикатор за ефекта от програмите на ЕФРР и Доклад за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България. Докладите са изготвени от експерти на Центъра за изследване на демокрацията в рамките на Експертната мрежа за оценка на европейската Кохезионна политика през текущия програмен период 2007 – 2013 г.


Първият доклад прави преглед на методологията и начините на използване на индикатора „създадени работни места“ от управляващите органи, за да се оцени ефекта на Структурните фондове.


Вторият доклад прави обзор на всички подкрепени области от Кохезионната политика в България и по-специално помощта, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие. Докладът се основава на статистически и финансови данни и на интервюта, проведени с представители на управляващите органи на оперативните програми. Текстът описва напредъка по оперативните програми и техния ефект върху икономиката. Представени са основни заключения от наличните оценки на програмите и на преден план са изведени оставащите пред България предизвикателства.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.