Skip to main content
Policy brief

Енергийна (не)сигурност и добро управление в Молдова: осъществяване на енергийния преход

Policy Brief No. 143

Руското нахлуване в Украйна ускори световната енергийна криза, след като Русия реши да използва енергийните доставки като оръжие срещу Европа. Това имаше най-тежко отражение в източноевропейските държави. Молдова е сред най-уязвимите и най-засегнатите страни, тъй като не разполага с достатъчно местни енергийни ресурси и зависи прекомерно от вноса на изкопаеми горива и електроенергия, предимно от Русия. Ниското равнище на енергийна сигурност на страната засили ценовата нестабилност, ограничи наличните доставки на енергийни ресурси и разшири енергийната бедност.

Молдова се справя успешно с процеса на диверсификация на доставките на електроенергия и природен газ, като увеличава алтернативните енергийни доставки от Румъния, Украйна и терминалите за втечнен природен газ на егейското крайбрежие. Все още следва, обаче, да се подобри енергийната ефективност в жилищния сектор. Молдова следва също така да ускори процеса на интеграция в ЕС, като се съсредоточи върху ключови антикорупционни мерки за ограничаване на политическата намеса в управлението на държавните енергийни дружества и повишаване на финансовата прозрачност на регулаторните решения.

Настоящият анализ има за цел да разгледа връзката между руското икономическо влияние и предизвикателствата пред енергийната сигурност на Молдова. Набелязват се целенасочени препоръки за ускоряване на пълната диверсификация на енергийния пазар на страната, подобряването на управлението на държавните енергийни дружества и по-тясно привеждане на енергийната политика на страната в съответствие с целите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.