Skip to main content
Медийна записка

Укрепване на ЕС срещу завладяването на държавата чрез нов инструмент за мониторинг

Завладяването на държавата е комбинация от различни форми на корупция, които имат една и съща цел: да осигурят целокупни и дългосрочни привилегии на похитителите, като експлоатират властта на правителството за частна облага. Феноменът представлява специфичен риск за сигурността на ЕС. Европейската комисия (ЕК) наскоро публикува съобщение за необходимостта от допълнително засилване на правовата държава в държавите членки на ЕС с цел да се подобрят съществуващите политически инструменти. Въпреки всичко, се забелязва липса от адекватни механизми за предотвратяване и разкриване, които ефективно да ограничават корупцията в многото ѝ форми и в различните юрисдикции в ЕС. Докато проблемите със завладяването на държавата се различават по същество и интензивност сред държавите членки, негативното влияние на корупцията се усеща в целия ЕС. Тъй като корупционните практики еволюират, държавите членки следва да отговорят подобаващо, като задълбочат способността си да се справят с новите и по-сложни методи, но и да споделят по по-добър начин съществуващите знания.

This media note was funded by the European Union’s Internal Security Fund – Police

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.