Skip to main content
Книга

Електронният документ и електронният подпис. Правен режим

Автори

България е сред първите държави в Европа, приели модерно, хармонизирано с европейските изисквания законодателство, уреждащо електронните документи и електронните подписи.

Публикацията „Електронният документ и електронният подпис. Правен режим“ е подготвена от работната група на Центъра за изследване на демокрацията, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове.

Изданието е предназначено за широк кръг читатели – представители на заинтересованите държавни институции, бизнеса, академичната общност, експерти и граждани. То има за цел да подпомогне и стимулира практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи.

Пълният текст е достъпен на сайта на издателство „Сиела“ тук

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.