Skip to main content
Книга

Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни - членки на ЕС

През последните години властите предприемат няколко законови реформи за включване на ИКТ в рутинните задачи на участниците на съдебната система. В Европейски контекст концепцията за електронно правосъдие се развива предимно в областта на съдебната администрация. Тази публикация предоставя сравнителен анализ на съществуващите практики за водене на съдебни дела и електронните инструменти за измерване на производителността на съдебната власт във Финландия, Белгия, Гърция, Италия, Испания, Германия и Англия и Уелс, както и преглед на въвеждането на ИКТ в съдебната власт на България и Полша.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.