Skip to main content
Външна публикация

Политика и законодателство по отношение на борбата с наркотиците в Югоизточна Европа


След няколко десетилетия на прилагане на сегашната международна система за контрол на наркотиците, в световен мащаб се усеща необходимост от нейната промяна, така че да се коригират аспектите, имащи неблагоприятни последици, и тя да стане по-ефективна. Изданието „Политика и законодателство по отношение на борбата с наркотиците в Югоизточна Европа” (Drug policy and drug legislation in South East Europe, ed. Apostolou, T., Athens: Nomiki Bibliothiki Group, 2013) е част от усилията на Югоизточно европейската мрежа по политика в областта на наркотиците да свърже курса и инициативите, предприети в Югоизточния регион, със стратегията и плана за действие на Европейския съюз по отношение на наркотиците, както и с глобалните тенденции в политиката и законодателството в тази сфера.

Докладът за България, подготвен от Атанас Русев, научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Марков, старши анализатор в Центъра, предлага подробен анализ на всички аспекти на политиките в страната спрямо борбата с наркотиците и тяхното прилагане като Националната стратегия за борба с наркотиците, националното наказателно право, законодателството и уредбата по отношение на борбата с наркотиците, прилагането на това законодателство на практика, броя на присъдите и ситуацията в затворите, инициативите за реформа на законодателството в тази област през последните дванадесет години и обсъждани предложения за бъдещи реформи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.