Skip to main content
Книга

Модел за подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола

Автори


Свободата от насилие, независимо от неговата форма е фундаментално право на всеки човек. Правото на живот, свобода и лична сигурност е право, регламентирано във Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, както и в Европейската конвенция за правата на човека.

Целта на настоящият Модел е да даде информация и да представи съществуващите в момента дейности, услуги и служби, които работят в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола. Предложеният Модел приема, че силната разпространеност на явлението и последиците от него, налагат то да се разглежда като проблем на общественото здраве. Поради това се предлага подход, който дефинира и очертава корените и последствията от проблема в България, идентифицира рисковите и протективни фактори и предлага стратегии за ефективно справяне включващи дейности по превенция, навременна реакция и проследяване.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.