Skip to main content
Доклад

Разпореждане с конфискувано имущество в държавите членки на Европейския съюз: Право и практика


Конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност, в частност организирана престъпност и корупция, се превърна в актуална тема през последните години. Съвременните теория и практики потвърждават, че конфискацията на облагите от престъпления е необходима за постигане на ефективност в борбата срещу тежката престъпност. Целта на конфискацията на имущество се простира отвъд лишаването на криминално проявилите се от незаконните им придобивки. Страните-членки на ЕС все повече насочват вниманието си към обезщетение на жертвите и към подобряване на общественото доверие в съдебната система.

Настоящият доклад анализира установени закони и процедури за управление и разпореждане с конфискувани активи в Европейския съюз. Анализът систематизира предизвикателствата и успешните практики на държавите-членки в тази досега пренебрегвана област и се стреми да допринесе за подобряване на цялостната ефективност на съществуващите системи за конфискация. Докладът е реализиран благодарение на съвместните усилия и сътрудничество между Центъра за изследване на демокрацията и Университета в Палермо - Катедра по европейски изследвания и международна интеграция (UNIPA).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.