Skip to main content
Статия

Справочник на институциите и организациите, работещи с избрани уязвими групи
Настоящият справочник на институциите и организациите, работещи с избрани уязвими групи – лишени от свобода, бежанци и мигранти, жертви на домашно насилие и на трафик на хора - e създаден в рамките на инициативата „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения“. Държавните институции и НПО са представени в отделни графични формати, открояващи както тяхната контактна информация, така и основните дейности, които извършват в подкрепа на уязвимите групи. За институциите е изяснено правното основание за тяхната работа с отделните общности, а за организациите са очертани главните проекти в областта, по които са работили в последните години.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.