Skip to main content
Доклад

Децентрализация на електроенергийното производство в България

Законодателни и административни предизвикателства

Настоящият доклад анализира потенциалните ползи и пречките пред децентрализацията на електроснабдяването в България. Въпреки посте- пенното отпадане на досегашните държавни стимули за развитието и експлоатацията на електроцентрали, използващи възобновяеми енергий- ни източници, държавата няма готовност да ги замени с нови схеми за подпомагане на декарбонизацията на електроенергийната система, които същевременно да гарантират сигурността на доставките. Най- прекият път за намаляване на въглеродните емисии в електроенергий- ния сектор би бил да се използва значителният потенциал на страната за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.