Skip to main content
Брошура

Финансиране по модел за дялово участие на потребителите във възобновяеми енергийни източници

Финансовите, техническите и социалните иновации са съществени предпоставки за успешен преход от изкопаеми горива към използването на възобновяеми източници на електроенергия. За да се балансира потреблението с променливото предлагане на децентрализирано произвеждана енергия и за да се повиши социалната приемливост на нови технологии като интелигентни измервателни уреди, е необходимо да се изгради нова енергийна инфраструктура и да се мотивират потребителите да променят своите потребителски навици.

В този контекст, потребителската (съ)собственост върху източници на възобновяема енергия се оказва крайъгълен камък за цялостния успех на енергийния преход. Когато потребителите придобият собственост върху ВЕИ, те се превръщат в просуматори, т.е. потребители, произвеждащи част от енергията, която консумират, като по този начин намаляват общите си разходи за енергия. В същото време, те получават втори източник на доход от продажбата на излишната продукция. Това, от своя страна, води до положителни поведенчески промени по отношение на потреблението на енергия.

 

Прилагане на Модел за дялово участие на потребителите

Целта е да се улесни придобиването на (съ)собственост върху ВЕИ за потребителите пилотно в три региона – в Италия, Чехия и Германия, а по-късно и в различни други градове – последватели на идеята в цяла Европа. Прилаганият подход подчертава демократичния потенциал на "Модела за дялово участие" (Consumer Stock Ownership Plan /CSOP) , който ще спомогне за включването на жени и домакинства с ниски доходи. Привличането на тези недостатъчно обхванати групи, които чрез финансово овластяване могат да се превърнат в "просуматори", е основен елемент в борбата с енергийната бедност.

Моделът за дялово участие на потребителите във ВЕИ проекти използва утвърдени добри практики, актуализирани чрез финансови способи за приобщаване на уязвими групи. За целта са разработени ефективни и иновативни, ангажиращи мерки, съобразени със специфичните нужди на тази част от населението. Местните и регионалните власти, които се включват в проекта, както и съществуващите местни енергийни проекти, получават правна и техническа помощ при разработването на индивидуални модели на участие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.