Skip to main content
Policy brief

CSD Brief No 11: Българският опит и измерването на корупцията в Европейския съюз

През последните години ограничаването на корупцията е основен приоритет на повечето международни институции. Европейският съюз придава първостепенно значение на проблема за корупцията при двете поредни вълни на присъединяване през 2004 и 2007 г. Предприсъединителният процес стана повод Европейската комисия да развие свой механизъм за оценка на напредъка на антикорупционните реформи. По подобие на редица други области от ключово значение за функционирането на вътрешния европейски пазар развитието, през което премина антикорупционната политика на ЕС, води логично до етапа на създаване на единна европейска методология, по която да се определят стандартите за измерване на корупцията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.