Skip to main content
Книга

Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза

Миграционната и бежанска криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. Преминаването на голям брой незаконни мигранти доведе до превръщането на каналджийството в голям незаконен пазар в Европа. От друга страна, в някои държави се наблюдава и свързан с кризата скок в броя случаи на трафик на хора.

Настоящата публикация представя анализ на тенденциите в трансграничната организирана престъпност в България и в Норвегия в контекста на миграционната криза. Изследването прави задълбочен преглед на каналджийските мрежи и операции в България, както и синергиите и разликите между това престъпление и други организирани престъпни дейности, в частност трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Проучването проследява още тенденциите по отношение както на каналджийство, така и на трафика на хора в Норвегия – две престъпления, които рядко са разглеждани заедно.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.