Skip to main content
Доклад

Общественото доверие в правосъдието – инструмент за оценка и развитие на наказателната политика

Автори

Настоящата публикация представя анализ на резултатите от проучване на общественото доверие в България към работата на полицията и съда, включително на представите за равнището на корупция в тези институции и субективните възприятия за страха от престъпност. Основните фактори, формиращи общественото доверие, са два – от една страна, доверие в ефективността на работата на държавните институции, в тяхната процедурна справедливост и в безпристрастното им отношение към гражданите, а от друга, легитимността на институциите, законността на техните действия и споделеността на моралните норми, пораждащи задължение за спазване на правилата и решенията на институциите.

Предлага се въвеждането на система от индикатори за оценка на общественото доверие в наказателното правосъдие в България. Тези индикатори са инструмент за по-добро формулиране на проблемите, с които се сблъскват институциите на наказателното правосъдие, и за по-ефективен мониторинг на промените в обществените нагласи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.