Skip to main content
Доклад

Национални доклади относно пенитенциарната система

Националните доклади представят информация за пенитенциарната система в България, Белгия, Германия, Литва и Испания. Информацията съдържа: (1) законодателство и други приложими актове, уреждащи пенитенциарната система; (2) структура на системата (вид и брой места за лишаване от свобода, местоположение, управление и т.н.); (3) статистически данни (затворна популация, капацитет на местата за лишаване от свобода, категории лишени от свобода, бюджет и др.); (4) изследвания и доклади от национални и международни институции и организации, работещи по въпроси, свързани със затворите; (5) допълнителна информация за пенитенциарната система.

Националните доклади са разработени на основата на Методологията за събиране и анализ на информация за пенитенциарната система в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.