Skip to main content
Policy brief

Противодействие на хибридните заплахи от неконвенционални оръжия в Черноморския регион

Policy Brief No. 141

Много преди нахлуването в Украйна Кремъл предприема стъпки към институционализирането на хибридната война като основен инструмент на външната си политика. Геостратегическите цели на Кремъл остават идентични с тези, преследвани по време на Студената война, а осигуряването на надмощие в Черно море е съществена предпоставка за постигането на тези цели. Кремъл разчита на сложен арсенал от инструменти за намеса в други държави с цел тяхната дестабилизация и разгръща тези инструменти систематизирано, за да подкопае вътрешното единство и целостта в ЕС и НАТО чрез политически манипулации и икономически натиск. България и Румъния са сред най-честите мишени на широкообхватната тактика на Кремъл за дестабилизация. Двете държави са потърпевши от продължителното руско зловредно влияние, което се изразява в разпространението на дезинформация и пропаганда, кибератаки срещу институции и критична инфраструктура, завладяване на държавата и политическа намеса, както и незачитане на изключителните им икономически зони (ИИЗ).

Този анализ разглежда засиления интерес на Кремъл към неконвенционалните оръжия като средство за упражняване на влияние, който включва поредица от държавно-спонсорирани покушения с употребата на трудни за откриване химически, биологични или радиоактивни вещества. Кремъл използва дезинформационните кампании по теми, свързани с оръжията за масово унищожение (ОМУ), като форма на когнитивна война срещу страните от Черноморския регион, възползвайки се от обществените страхове за постигане на собствените си геополитически амбиции. Черноморското сътрудничество в сферата на сигурността, стратегическото партньорство в рамките на ЕС и НАТО и укрепването на институционалния капацитет на национално равнище за борба със завладяването на медиите и дезинформацията са от решаващо значение за хармонизирането на усилията за възпиране и противодействие на хибридната война на Кремъл и за укрепването на отбранителните способности на региона.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.