Skip to main content
Доклад

Противодействие на химически, биологични, радиационни и ядрени заплахи

Методология за оценка на националния капацитет

Настоящият доклад представя методология за оценка на националния капацитет за противодействие на злоупотребата с химически, биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали и свързаната с тях информация. Разработването на методологията се основава на следните презумпции:

  • ХБРЯ сигурност е обект на регулация от множество международни нормативни режими.
  • ХБРЯ сигурност обхваща различни сектори на правителствено (държавно) равнище и на гражданското общество.
  • Капацитетът за ХБРЯ сигурност включва споделена отговорност между заинтересованите страни за намаляване на риска от злоупотреба с ХБРЯ материали и свързаната с тях информация.

Методологията предоставя аналитична рамка, която подчертава ролята на взаимодействието между заинтересованите страни в процеса на предотвратяване и реагиране на ХБРЯ заплахи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.