Skip to main content
Доклад

Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията


Настоящата публикация разглежда системите и инструментите за противодействие на корупцията в полицията в няколко европейски държави и в България. За да бъдат ефективни усилията в тази насока, те трябва да се базират на система от независими и взаимно контролиращи се институции, подсигурени с нужните правомощия и ресурси. В доклада се акцентира на опита на Великобритания и Белгия, където антикорупционните системи и инструменти се изграждат и усъвършенстват през последните две десетилетия. Наред с институционалната и правна уредба се разглеждат конкретни мерки и тактики (като анализ на заплахите, тестове за лоялност и др.), които са допринесли за успеха на антикорупционните усилия. Опитът на Румъния и България също е представен, като се анализират и някои от основните проблеми и пречки пред ефективността на противодействието на корупцията в правоохранителните органи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.