Skip to main content
Доклад

Доклад за мониторинг на заплахите от корупция и организирана престъпност

Автори

Edited by

Докладът за мониторинг на заплахите от корупция и организирана престъпност представлява преглед на състоянието и динамиките на корупцията и организираната престъпност в Република Македония. Докладът се базира на резултатите от Системата за мониторинг на корупцията (СМК), разработена от Центъра за изследване на демокрацията. Методологията на СМК включва широк набор от източници на информация, комбинирайки количествени и качествени методи за мониторинг и оценка на корупцията и организираната престъпност. Системата за мониторинг на корупцията е призната от Обединените нации като добра практика за мониторинг на корупцията на национално ниво.

Докладът е разделен на седем глави и анализира правните и институционални рамки за борба с корупцията и организираната престъпност; макроикономическата ситуация и възникването на връзки между корупцията и организираната престъпност; оценката на риска от заплахите от корупцията и организираната престъпност; и нивата на свързаност между двата феномена, включително инфилтрирането им в политическата сфера, националните институции, публичната администрацията и т.н. Базирайки се на този тип обвързаности, докладът включва критичен анализ на политическата корупция, като засяга и други нива и сфери на управление, като съдебната система, публичната администрация, полицията и митниците. Докладът завършва с анализ на корупцията в частния сектор, включително преглед на предизвикателствата в сферите на обществените поръчки, прането на пари, ДДС измамите и други.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.