Skip to main content
Доклад

Публикации на Европейската платформа за противодействие на недекларираната заетост

Като участник в екипа на Европейската платформа за противодействие на недекларираната заетост, Центърът за изследване на демокрацията се включва в разработването на поредица доклади, анализи и наръчници, имащи за цел споделяне на добри практики и опит между държавите – членки на ЕС.

Платформата е създадена през 2016 г. като общоевропейски форум, който дава възможност на социалните партньори и компетентните държавни органи, като инспекциите по труда, данъчните и социално-осигурителните институции от различните страни, да си сътрудничат пряко и да осъществяват съвместни дейности. Двегодишната работна програма на Платформата за периода 2019 – 2020 г. включва взаимно допълващи се инициативи, които са част от разностранен подход за справяне с недекларирания труд, и дейности, насочени срещу фиктивното самоосигуряване и измамните схеми с фирми „пощенски кутии“. Установени са четири сектора на икономиката, където в най-голяма степен се полага недеклариран труд и са необходими конкретни мерки за противодействие: земеделието, авиацията, туризма и сектор „хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

Всички публикации са достъпни на английски език.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.