Skip to main content
Статия

Проблеми на общинската приватизация

Автори

В широкия смисъл общинската приватизация включва реституция, връщане на земята, продажба на терени и сгради и приватизация на общински предприятия, т.е. трансформирането на собствеността на общините в частна, независимо под каква форма тази общинска собственост функционира икономически. Макар че се извършват по различни закони, тези процеси са взаимосвързани, тъй като се осъществяват на определена територия, управляват се от местните власти и водят до ограничаване на общинската собственост за сметка на частната.

Общата неудовлетвореност от хода на приватизацията в страната се разпростира и върху процеса на общинско ниво. Независимо че до края на декември 1993 г. са взети 475 решения за приватизация и са назначени оценки на 374 обекта, на практика са сключени едва 52 сделки. Малко са общините, които направиха усилия и доказаха, че не законодателството и нормативната уредба са основна пречка пред приватизацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.