Skip to main content
Книга

Участие на гражданското общество в разработването, прилагането и оценката на антикорупционни политики


Сътрудничеството между публични институции и граждански организации е от съществено значение за всяка успешна антикорупционна стратегия. Нарастващата роля на тези организации в областта на антикорупцията е свързана с цялостна оценка на корупционната система, с възможностите за нейното премахване и за развитието на общонационални и местни системи за интегритет. Прозрачността и достъпът до информация са от съществено значение за постигане на по-голяма ефективност в публичния сектор и намаляване на корупцията, тъй като информацията става достъпна за граждани и организации за контрол.

Ръководството за най-добри практики цели укрепване на сътрудничеството между гражданските организации и държавните институции във връзка с предотвратяването и борбата с корупцията. То предоставя изчерпателна картина на най-ефективните практики за сътрудничество, включително тяхната структура, въздействие и устойчивост, в страни като Румъния, България, Холандия и други. Приложимостта на тези практики се определя най-вече от спецификата на националния контекст, но е възможно да се направят и общовалидни заключения.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.