Skip to main content
Доклад

Децата като заподозрени или обвиняеми в наказателното производство

Процесуални гаранции

Всяко дете има право да бъде защитено, дори когато е обвинено или заподозряно в извършването на престъпление. Основните принципи на правосъдието се прилагат както към възрастните, така и към децата. Децата обаче са изправени пред специфични пречки по време на наказателното производство, като например липсата на разбираема информация за техните права, ограничената правна подкрепа и лошото отношение.

Настоящият доклад разглежда практическото приложение на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo, в девет държави членки - Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Италия, Малта, Полша и Португалия. Публикацията се основава на опита на практикуващи специалисти и на деца при практическото приложение на директивата. Представените констатации биха подпомогнали компетентните органи и политиците в по-доброто разбиране на често срещаните предизвикателства, свързани с основните права, и на потенциалните средства за тяхното преодоляване. Докладът очертава още добрите практики, които държавите биха могли да следват, за да спазват правата на децата.

Приносът на Центъра за изследване на демокрацията се изразява в провеждане на проучването в България (включващо правен анализ и поредица от интервюта със съдии, прокурори, полицаи и адвокати) и подготовка на национален доклад, послужил като основен материал за сравнителния анализ.

Пълният сравнителен доклад и всички национални доклади са достъпни на уебсайта на Агенцията на ЕС за основните права тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.