Skip to main content

Трафик на деца сред уязвими ромски общности: Резултати от изследване, проведено сред 7 страни-членки на ЕС

Настоящата публикация представя резултатите от международно изследване на трафика на деца, проведено в седем страни-членки на ЕС: Австрия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Словакия. Проучването разглежда три специфични форми на трафик на хора: трафик на деца за просия, за джебчийство и за сексуална експлоатация на момчетата, както и на проявлението на тези видове трафик сред уязвими ромски общности. Изводите от изследването се основават на анализ на политически документи и наличните статистически данни, както и на фокус групи и дълбочинни интервюта с ключови заинтересовани страни.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.